Släps avloppsförening

Hans Anhede
Ordförande
Britt Ternström
Kassör
Karin Broström
Sekreterare
Håkan Tauson
Teknik
Christian Mogren
Information, webb
Christer Ring
Suppleant
Stacks Image 69