Släps avloppsföreningÅrsmöte 2019:
Hålles på Särögården den 18 mars klockan 18.30
Välkommen!

Stämmoprotokollet från stämman 11 april 2018 finns att läsa här:
Läs här >>

Tänk på att ett lågtryckavloppssystem är känsligt för vad som spolas ner. Du får inte spola ner annat än det som passerat kroppen. Dessutom får endast toalettpapper spolas ner. Toalettpapper löses upp i avloppssystemet och annat papper kan orsaka stopp.

Kontakter
Spolservice RELITA:
030-032 55 00
Skandinavisk kommunalteknik:
031-797 13 80

Kontakt:
Teknik: Håkan Tauson 0705-627175
Övriga frågor: styrelsen@slapavlopp.se
Släps avlopps samfällighetsförening
Org.nr: 717915-2249
Adress
c/o Anhede
Box 2038
42911 Särö
Föreningens bankgiro: 469-0525
Mail: styrelsen@slapavlopp.se
Släps avloppsförening och GDPR:
I vårt medlemsregister finns kontaktuppgifter till samtliga medlemmar. Vi registrerar de uppgifter vi behöver för att kunna upprätthålla kontakt med medlemmarna samt kunna sköta bokföring och debitering av avgifter.