Släps avloppsförening


Så här sköter du ditt avlopp!
klicka här!

Kontakter
Spolservice RELITA:
0300-32 55 00
Skandinavisk kommunalteknik:
Joakim Johansson
direkt 031-703 71 01
växel 031-797 13 80


Kontakt:
Teknik: Håkan Tauson 0705-627175
Övriga frågor: styrelsen@slapavlopp.se
Släps avlopps samfällighetsförening
Org.nr: 717915-2249
Adress
c/o Anhede
Box 2038
42911 Särö
Föreningens bankgiro: 469-0525
Mail: styrelsen@slapavlopp.se
Släps avloppsförening och GDPR:
I vårt medlemsregister finns kontaktuppgifter till samtliga medlemmar. Vi registrerar de uppgifter vi behöver för att kunna upprätthålla kontakt med medlemmarna samt kunna sköta bokföring och debitering av avgifter.