Släps avloppsförening

Stacks Image 8
När avloppet krånglar:
När avloppet krånglar skall varningslampan lysa. Lampan kan lysa av flera skäl. Det kan vara stopp, det kan vara elfel eller kvarnen/pumpen som krånglar. Försök kontrollera vad det är som felar. Tex om det är stopp eller om pumpen går hela tiden. Behöver du tvångsköra pumpen finns knapp för detta. Om pumpen inte stänger av sig utan går hela tiden bör du bryta strömmen så att pumpen inte torrkör. Den kan bli förstörd då.

Börja med detta felsökningsschema:
Länk till Felsökningsschema
Stacks Image 11
Koppla in nytt avlopp:
För att koppla in ditt avlopp behöver du:
1. Pumpbrunn - en avloppsbrunn med kvarn
2. Markarbeten - Du behöver gräva ner brunnen och koppla avloppet till huset och du behöver ansluta brunnen till föreningens avloppsledningar.
3. Elektriska installationer - Elektriker behöver koppla in brunnen
4. Intyg - Du skall fotografera inkopplingen och markarbetena och därefter anmäla detta till
Jesper Lindvall på Kungsbacka Kommun, telefon 0300 -834693, för att få intyg att bytet av avlopp är rätt hanterat.
5. Anmäl till föreningen - Observera att föreningen har avtal och rutiner för inkoppling tillsammans med kommunen. Missar du att anmäla inkoppling till föreningen riskerar du att få högre avgifter än vad du skall betala!

Anmäl ny inkoppling här!