Släps avloppsförening

Här finner du föreningens nyhetsbrev samlade i tidsordning


Nyhetsbrev 2017

April 2017


En ny hemsida kommer att finnas tillgänglig från den 15 april. www.slapavlopp.se. Gå alltid dit först om ni har frågor. Där finns all information och nu är det lätt att hitta oavsett om ni läser från en dator, telefon eller läsplatta

    Vid datorn

    Irene Herrmann    Januari 2017


    God fortsättning på det nya året!

    Idag har 103 avlopp anslutits till nätet. Tack för att ni informerar oss när ni kopplar in, annars kan vi inte meddela kommunen och då ökar risken för att de debiterar er. När Håkan Tauson inte är anträffbar så skicka mail till styrelsen så noterar vi.

    Grävningen av nya cykelvägen börjar den 9 januari längs Östra Särövägen, mer om detta på årsmötet.

    Det är snart nytt år och dags för årsmöte. Vi hade preliminärt bokat början på februari men det kan ni styrka. Vi måste ändra till den 9/3 kl 1830 på Särögården då våra stadgar säger att det skall ske i mars. Då är ni välkomna!! Årsmöteshandlingar kommer att läggas på hemsidan. En formell kallelse kommer.

    Teknikutveckling går fort. Hemsidan kommer att uppdateras och designas om så att det blir lättare att hitta och även för oss lättare att lägga in information. Har ni information som berör medlemmarna kom gärna med förslag till styrelsen.

    Med vänlig hälsning


    Irene Herrmann 

    Nyhetsbrev 2016

    December 2016

    God jul och gott nytt år alla medlemmar
     
    Idag har nästan 100 avlopp anslutits till nätet. Tack för att ni informerar oss när ni kopplar in. Vid inkoppling måste alltid anmälan ske till Håkan Tauson.
     
    Vi har förnyat vår bidragsansökan för fiber igen, ytterligare en gång tog medlen slut utan att vi fick någon del. Hallands kommun har som motto att samtliga i kommunen skall få tillgång till bredband så vi fortsätter att skicka in.
     
    Vi har fått ett par intresseanmälningar på nya medlemmar och en av dem är snart klar för inkoppling.
     
    Det sker ett informationsmöte, angående de nya Gång- och cykelvägar längs Östra Särövägen och Guntoftavägen, Hans Anhede har åtagit sig att bevaka det.
     
    Det är snart nytt år och dags för årsmöte. Vi har preliminärt bokat den 6/2 2017 1830 på Särögården. Då är ni välkomna!! Årsmöteshandlingar återkommer vi till.
     
    Vi behöver tillskott av ny arbetskraft i styrelsen. Man kan tro att det inte är så mycket nu men det dyker hela tiden upp nya saker som vi måste bevaka läs fiber-bidrag, gång och cykelväg ovanpå våra ledningar, nya medlemmar mm.  Vill du delta eller vet någon som är villig att jobba hör av er till
    kanske bara till valberedningen.
     
    Trevlig advent

     

    Irene Herrmann 


    Mars 2016


    Hej alla medlemmar
    Den 22/3 hade vi årsmöte i våra föreningar.
    Ekonomiska föreningen

    • Den ekonomiska föreningen har nu likviderats.
    • Bilder från presentationen finns på hemsidan
    • Protokollet från mötet kommer att läggas ut på hemsidan så fort det är justerat.
     
    Samfällighetsföreningen
    • Bilder från presentationen finns på hemsidan
    • Protokollet från mötet kommer att läggas ut på hemsidan så fort det är justerat.
    • Avgiften för 2016 fastslogs till 750:-per andel för vardera av de två GA anläggningarna (totalt 1500:-).
    • Är ni osäkra vad ni skall betala tittar ni på presentationen som finns på hemsidan.
    • Avgiften skall betalas innan den 1/4-2016 BG 469-0525
     
    Övrigt
    • LÄS INFO PÅ HEMSIDAN
    • Anmälan till styrelsen skall ske när avlopp resp. fiber kopplas in
    • GLÖM EJ ANMÄLA ÄGARBYTE, TELEFON OCH MAIL ADRESSÄNDRINGAR
    • Påminnelse om att några har ej hämtat sin fiberbox hos Hans Anhede
     
    Jag ber att få önska er alla en glad påsk
    Irene Herrmann


    Januari 2016

    Hej alla medlemmar
    Förra veckan hade vi årets första styrelsemöte för året. God fortsättning i kylan
    Avlopp
    • Brukningsavgifter för spillvatten skall erläggas direkt av fastighetsägaren till kommunen enligt vid varje tidpunkt gällande VA-brukningstaxa i tillämpliga delar (se kommunens hemsida). Vattenmätare kommer att användas för att korrekt debitering skall kunna utföras. (vatten in ; avlopp ut)
     För de fastigheter som enbart är anslutna till Avlopp kommer brukningstaxan att baseras på antalet personer i hushållet istället för vattenmätare.
    • Vi har haft ett eller ev. två stopp som kan ha med den ovanligt kalla vintern att göra.
    • Föreningens Reservpump (Lånepump) finns hos Hans Anhede.
    • Vill rätta påståendet om att pumpen inte skulle ha skärande delar för det har den. Men lika väl kan man ej spola ner tamponger, topps och dylika saker.
    Fiber
    • Fiberprojektet löper på. Vi arbetar nu med att uppdatera vår bidragsansökan.
     Årsmöte OBS NY TID!!!
    • Den 22/3 2016 klockan 1830 på Särögården.
    • Synpunkter till Valberedningen (Daniel Krook; Jonas Magnusson) kan lämnas
    Övrigt
    • Den nya gång och cykelvägen kan komma att påverka vår befintliga ledningsdragning och skåp längs Östra Särövägen. Vi håller kontakt med planeringen av det projektet för att säkerställa att hänsyn tas till våra servitut ect.
    • Glöm ej att anmäla om ni säljer/byter namn osv. så vi kan få in de nya uppgifterna och hålla alla berörda informerade.
    Vid datorn
    Irene Herrmann

    Nyhetsbrev 2015

    December 2015

    Hej alla medlemmar
    Igår hade vi årets sista styrelsemöte för året. GOD JUL och GOTT NYTT ÅR
    Avlopp
    • Vi har 88 medlemmar som har anslutit sitt avlopp. Glöm inte att informera Håkan, vi behöver informera kommunen när de frågar om vilka fastigheter som har kopplat in sig.
    • Vi har haft ett stopp som vi inte vet orsaken till och då drabbas föreningen av kostnaden.
    • Vi passar på att påminn er om att pumpen inte har några skärande delar, så allt som ni spolar ner kan orsaka stopp. Tänk på att tamponger, topps och dylika saker ej kan spolas ner.
    Fiber
    • Fiberprojektet fortsätter framåt och nu har samtliga fått igång fiber av de som valt att dra in det. Ni som drabbades av svårigheter , stort tack för ert tålamod.
    Årsmöte
    • Den 1/3 2016 klockan 18.30 på Särögården. OBS NY TID!!! Den 22/3 2016 klockan 1830 på Särögården.
    • Valberedningen (Daniel Krook och Jonas Magnusson) börjar sitt arbete nu. Hjälp dem med förslag till den nya styrelsen.
    Övrigt
    • Glöm ej att anmäla om ni säljer er fastighet/byter namn osv. så vi kan få in de nya uppgifterna och hålla alla berörda informerade.
    Vid datorn

    Irene Herrmann