Släps avloppsförening

Stacks Image 3
Släps avloppsförening har ett lågtrycksavlopp vilket innebär att avloppet trycksätts genom att pumpas från fastighetsägarens avloppsbrunn in i vårt gemensamma avloppssystem som sedan leder till det kommunala avloppsnätet.

Känslighet
Ett tryckavlopp är känsligare för störningar än ett fallavlopp. Det blir lättare stopp och den enskilda brunnen kan fela. Stopp i pump eller i avloppsledning är oftast kostsamt att åtgärda.
Pumpen i brunnen är känslig för vassa saker då ett gummimembran i pumpen kan gå sönder. Fel saker som spolas ner kan orsaka stopp. När pumpen slutar att fungera kommer avloppsbrunnen att svämma över. Varningslampan tänds när pumpningen inte fungerar.

Vad kan spolas ner?
I avloppet skall endast det som passerar kroppen samt toalettpapper spolas ner. Bad/dusch och avloppsvatten från disk- och tvättmaskiner spolas också genom avloppet.

När det gäller papper är det mycket viktigt att endast toalettpapper spolas ner. Detta papper löses upp i vatten. Allt annat papper kan orsaka stopp.

Se också till att grus, sten och sand hålls borta från avloppet. Även små stenar kan orsaka skador på gummimembranet i pumpen och sand orsakar stopp i ledningar. Att tänka på om man tex gör rent barnens skor i tvättstugan

Andra vanliga saker som skall hållas borta från avloppet är hygienprodukter som tex tops. Snus hör inte heller hemma i avloppet.

Strömavbrott
Vid strömavbrott är det viktigt att du inte spolar i avloppet. Då pumpen inte får ström slutar den att fungera och brunnen riskerar vid översvämning att skadas.

Ansvar
Som fastighetsägare ansvarar du för de skador som uppstår i och från ditt hus fram till anslutningspunkten. Det innefattar avloppet fram till pumpen, själva pumpen och ledningen från pump till anslutningspunkt.

Kan det konstateras att du orsakat ett stopp efter anslutningspunkten, tex nedspolning av felaktiga material som nämnts ovan, ansvarar du också för kostnader för att åtgärda dessa stopp.

För att undvika problem och driftsstopp är det därför viktigt att du följer ovanstående anvisningar